Oferta

oferta

DASMED jest firmą medyczną z wieloletnim doświadczeniem, posiadającą wykwalifikowaną kadrę pracowników i najwyższej klasy wyposażenie techniczne. Zasoby te pozwalają na realizację usług, których podstawę stanowi opieka medyczna.

Transport specjalistyczny – transport medyczny i sanitarny osób prywatnych

Odbywa się dzięki pojazdom w pełni przystosowanym do przewozu chorych i osób niepełnosprawnych. Kierunek i cel podróży jest ściśle związany z potrzebami chorego – może to być zarówno transport medyczny do instytucji Służby Zdrowia, placówki pielęgnacyjno – opiekuńczej, jak również do instytucji urzędowej lub prywatnej. Przewóz chorych działa w systemie „Od łóżka do łóżka – od drzwi do drzwi”.
Transport specjalistyczny – transport medyczny i sanitarny w ramach umowy z NFZ
DASMED spełnia wszystkie warunki formalne (ambulanse posiadają aktualną opinię wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi, pozytywną opinię przyznaną przez PIH, stosowną polisę OC dla podmiotu leczniczego, a także odpowiednie wyposażenie) niezbędne do rozpoczęcia współpracy z jednostką Służby Zdrowia.

Więcej…

Opieka nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starszymi polega na wizytach naszych pracowników w domach prywatnych osób chorych i potrzebujących pomocy doraźnej. W ofercie znajduje się pakiet 3, 5 lub 7 wizyt w tygodniu, podczas których świadczone będą wcześniej ustalone usługi.
Dodatkowo ( bez ponoszenia kosztów ):

  • 1 raz w tygodniu zakupy w hipermarkecie internetowym TESCO24,
  • 1 raz w miesiącu, dzięki współpracy z siecią aptek KWIATYPOLSKIE, zakupy środków farmaceutycznych w atrakcyjnych cenach,
  • 1 raz w miesiącu darmowy transport medyczny,
  • w razie potrzeby – umawianie wizyt lekarskich.

Jeśli chory potrzebuje opieki całodobowej, DASMED zapewnia transport do partnerskiego domu seniora – „Centrum Opieki FAMILIA”.

Więcej…

Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Możliwe jest odpłatne wypożyczenie następujących sprzętów:

  • wózki inwalidzkie
  • chodziki / balkoniki
  • kule łokciowe
  • łóżka szpitalne / rehabilitacyjne
  • koncentratory tlenu.

Kurs pierwszej pomocy

Fachowcy z dziedziny ratownictwa medycznego przeprowadzają kurs pierwszej pomocy na zlecenie osób prywatnych, szkół, firm i instytucji. Kurs traktuje o aspektach prawnych, randze bezpieczeństwa własnego i osoby poszkodowanej podczas udzielania pierwszej pomocy. Ponadto omawia schemat postępowania w przypadku następujących stanów: zawał mięśnia sercowego, nagłe stany cukrzycy, porażenie prądem, atak padaczki, zadławienie, oparzenia, odmrożenia, zatrucia.
Podczas kursu uczestnicy nabywają umiejętność sprawdzania stanu świadomości, udrażniania dróg oddechowych, sprawdzania czynności życiowych, postępowania z ranami, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania z chorym agresywnym, postępowania w wypadkach komunikacyjnych, użycia defibrylatora AED.
Dodatkowo istnieje możliwość wspólnego skompletowania, atrakcyjnej cenowo, apteczki.

Dochodzenie odszkodowań

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań wynikających z:
– wypadku komunikacyjnego,
– błędów medycznych,
– wypadku w pracy,
– szkód rzeczowych,
– śmierci bliskiej osoby,
– zadośćuczynienia.
Weryfikacja dokumentów wykonywana jest bezpłatnie. Nie wymagane są żadne zaliczki. Pracownik rozlicza się ze zleceniodawcą dopiero w momencie uzyskania odszkodowania na zasadzie prowizji.