Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

W oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1997, Nr 106, poz. 680 wraz z późniejszymi zmianami) organizator jest bezwzględnie zobowiązany zapewnić zabezpieczenie medyczne uczestnikom wydarzenia.

Firma DASMED za podstawę swojej działalności uznaje transport medyczny, jednak nie ogranicza się jedynie do tej formy opieki medycznej. Wachlarz świadczonych usług obejmuje również zabezpieczenie medyczne imprez masowych o różnym charakterze, zarówno sportowym, jak i kulturalnym.

W trosce o bezpieczeństwo imprez masowych warto zwrócić się do podmiotu leczniczego o dużym doświadczeniu w dziedzinie ratownictwa medycznego.
Zabezpieczenie medyczne stanowi stacjonarny punkt pomocy medycznej, a także piesze patrole zespołów ratowniczych, w których skład wchodzą przedstawiciele różnych specjalności: pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni i ratownicy z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Do dyspozycji służb medycznych przeznaczone są quady ratownicze umożliwiające natychmiastową reakcję ratowników i sprawne przemieszczanie się wśród tłumu, a także profesjonalnie wyposażone karetki, w których odbywa się transport sanitarny.

DASMED zapewnia kompleksowość świadczonych usług – zespół medyczny gwarantuje udzielenie pierwszej pomocy, jak również transport medyczny do najbliższej instytucji Służby Zdrowia wraz z załatwieniem wszystkich formalności związanych z przyjęciem na oddział.