samochód

                      ZAPEWNIAMY TRANSPORT :

          Medyczny oraz Sanitarny do szpitala oraz ze szpitala do domu
          Transport pacjenta do : WTZ , DPS , Hospicjum , Dom Opieki
          Na konsultacje lekarskie
          Do przychodni lekarskich
          Na turnusy rehabilitacyjne
          Obsługa transportowa Stacji Dializ Łódź
          Na rehabilitację
          Transport chorego ze szpitala do domu Łódź
          Transport sanitarny Łódź
          Transport medyczny Łódź
          Transport sanitarny "krótki" oraz "daleki"
          Transport sanitarny do poradni POZ
          Transport sanitarny kontynuacja leczenia
          Transport chorego ze wniesieniem na piętro
          Transport chorych do komory HIPERBARYCZNEJ
          Transport chorych na chemioterapię
          Transport chorych na badania
          Transport pacjentów
          Transport chorych na zabiegi terapeutyczne
          Transport materiałów medycznych
          Transport międzynarodowy (Kraje Unii Europejskiej)
          Dowóz leków
          Do dentysty
          Na komisję ZUS , Orzeczenie o Niepełnosprawności
          Przewóz inwalidów
          Transport inwalidów I , II grupy inwalidzkiej
          Transport dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
          Transport pacjentów z problemami alkoholowymi (pełna dyskrecja)


          Do urzędów , banków , sądów
          Do kina , teatru
          Do szkoły , pracy , staż
          Na wybory
          Na szkolenia , staże , Aktywizację Zawodową
          Na uroczystości
          Zabezpieczenie medyczne imprez masowych     WSPÓŁPRACUJEMY Z :


partnerzy